Mijn verhaal: Koen Coussement

Studies en opleidingen

Ik studeerde eerst Bachelor Marketing en werkte daarna enkele jaren in het bedrijfsleven (1983-1990).
Hierna sloeg ik bewust een andere richting in en koos voor de opleiding Maatschappelijk Werk. Ik werk tot op vandaag in de geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie.

Therapeutische opleidingen:

  • Systeemtheoretische psychotherapie (drie jaar)
  • Creatieve methodieken in de systeemtheoretische/narratieve psychotherapie (een jaar)

Korte opleidingen :

  • Introductie contextuele therapie
  • Traumaverwerking
  • Hulp aan nabestaanden van suïcide
  • Introductie narratieve therapie (Johan Vandeputte)
  • Narratieve zorg, werken rond levensverhalen (o.a. José Franssen)
Werk- en schrijfervaring

Ik liep stage in de jongerenpsychiatrie.
Ik werkte in de volwassenenpsychiatrie, de sociale dienst van het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk en ging met jongeren aan de slag in het vormingswerk.
Ik werk nu al meer dan 15 jaar als maatschappelijk werker en psychotherapeut in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, eerst met kinderen en jongeren, nu met volwassenen en ouderen.
Ook in een psychotherapeutisch kader werk ik rond stukjes levensverhaal en merk ik de positieve effecten hiervan op cliënten.

Regelmatig kruip ik in mijn pen, hoe graag schreef ik vroeger opstellen en verhandelingen op school, koesterde ik brieven aan vrienden en vriendinnen, leidde ik het tijdschrift van onze KSA jeugdbeweging, schreef ik verhalen voor jongeren, vormde ik teksten voor gelegenheidsvieringen en getuigenissen, hield ik dagboeken bij op mijn reizen,...
Ook ik leerde vroeger en nu nog steeds mijn levensverhaal uitschrijven, ik gaf herinneringen een plaats en leerde gevoelens op papier zetten...

En nog ruimer...

Ik ben geboren en getogen in Roeselare met twee zussen en een broer. Een fietsongeval leerde me leven met een fysieke handicap. Nu deel ik elke dag met Greet en dochters Ruth, Kathelijne, Heleen en Heike in Mazenzele (Opwijk). Koken, wassen en plassen, klussen thuis, meubeltjes maken, maar ook trekkings en reizen, de parochie, het koor, mijn boeken en engagement voor de derde wereld verrijken mijn leven.

Contactgegevens

Heb je vragen, voorstellen, ideeën ? Bel of mail gerust !

Koen Coussement
Kersenboomgaard 3, 1745 Mazenzele (Opwijk)
052/35 30 54 of 0486/73 02 56
coussementkoen@gmail.com