1. MEEMAKEN EN HERINNEREN

Je levensverhaal wordt geboren!

"Op die reis heb ik mijn man leren kennen."
"Toen ik gisteren door de stad liep zag ik een kindje die me aan mijn zoon die denken."
"Dat ene liedje op de radio. Ik kan er nog stil van worden. Het doet me denken aan..."
"Morgen ga ik solliciteren. Waar is de tijd dat ik me op school moest voorstellen ? Als ik me bedenk waar ik nu sta..."


• Elke gebeurtenis slaan we in onze gedachten op. Vele vliegen zomaar weg, sommige blijven hangen. Vele een leven lang.

• Als we ze herinneren dan halen we ze weer boven. We verbinden de ene herinnering met de andere gebeurtenis.

• Er komen lijnen te voorschijn. We ontdekken nieuwe verbanden. Ze kunnen helpen onze toekomst te sturen.

2. VERTELLEN EN BELEVEN

Je levensverhaal delen met anderen.

"Gezellig is dat toch. Sterke verhalen, soms wat overdreven, maar och... ! Het ene verhaal brengt het andere mee !"
"Wat die ooit heeft meegemaakt. Als zij begint te vertellen, dan hangen we aan haar lippen. Een wandelend geschiedenisboek ! "
"We hebben samen zoveel beleefd. Maar toch heb ik iets nooit kunnen zeggen. Misschien moet ik haar nog eens opzoeken..."


• Gebeurtenissen vertellen helpt ons onze herinneringen structureren.

• Onze verhalen mogen vertellen heeft ons het gevoel er te mogen zijn tussen mensen.

• Naar andere verhalen luisteren helpt ons in contact komen met onze eigen herinneringen.

• Verhalen vertellen helpt anderen ons te begrijpen.

3. SCHRIJVEN EN BEGRIJPEN

Schrijven is begrijpen en herinneringen vasthouden.

"Opstellen in de lagere school. Dagboeken vol dagdagelijkse dingen. Brieven van mijn lief, ik heb ze nog allemaal !"
"Ik wil dat dit niet vergeten wordt. Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen mij later, als ik er niet meer ben, kunnen herinneren."
"Als schrijvend leer ik dingen verwoorden.”
“Die map vol herinneringen,gedachten en foto's koester ik. Ik kan ze vastpakken, herlezen en wegleggen. Het is alsof ik mijn leven zelf in mijn handen hou !”

In groep

Verhalen van anderen horen kan je stimuleren om eigen herinneringen op te halen. De ene herinnering brengt de andere mee. Het enthousiasme, maar ook de drempels bij anderen zien om te vertellen en te schrijven, helpt. Je kan je schrijfsels ook voorlezen aan de groep als je dat wilt.

 • In een kleine groep (minimum vier - maximaal acht personen).
 • Je blijft vrij om op de voorgestelde onderwerpen in te gaan, echt diep in de herinneringen te duiken of aan de oppervlakte te blijven.
 • Nadien beslis je om eventueel in groep of individueel verder te gaan.
 • Aan het einde van het traject krijg je een mooi houten opbergboek. Je kunt eventueel zelf nog verder schrijven, foto's toevoegen,...

Stel zelf een groepje en een programma samen !
Een groepje vrienden, collega's, ja zelfs een gezin of familie... Waarom niet samen het verhaal van jullie groep schrijven ?


Individueel

Soms kunnen herinneringen zo delicaat zijn dat je ze liever in een individueel contact vertelt. Soms is zelf schrijven niet mogelijk en heb je liever dat ik het voor jou opschrijf. Je bepaalt zelf waarover je wil vertellen en schrijven of je kiest uit een lange lijst aan thema's.

Heb je al bestaande teksten of brieven en kunnen wij ze samen bundelen, uitbreiden ? Kan ik ze voor jou op computer zetten, foto's scannen en er een mooi grafisch geheel van maken ?

Samen maken we jouw unieke levensboek !Praktisch - goed om weten - tarieven

Veiligheid :

 • Je verhaal wordt niet geanalyseerd of geïnterpreteerd.
 • Vertrouwelijkheid is absoluut !
 • De vorm waarin je gedachten optekent, het mooi of "literair", "grammaticaal juist" of journalistiek schrijven is NIET BELANGRIJK.
 • "Op verhaal komen" is daarom GEEN cursus creatief schrijven.
 • Jij kiest : het wordt jouw verhaal, kort of uitgebreid, jij bent de regisseur.
 • Zomaar "babbelen" blijft niet plakken. Verhalen des te meer !

We werken gestructureerd : met concrete eenvoudige opdrachten. We hebben het over de reis die je nooit vergeet, de huizen waarin je woonde, familietradities, belangrijke momenten in je leven, vergeten hobby's, kinderen, lang voorbije schooltijd, maar ook moeilijke verliezen, verliesmomenten,... Ze verdienen stuk voor stuk een verhaal !

We gebruiken voorwerpen, foto's, gedichtjes, liedjes, tekeningen,... Op je verhaal komen is zoveel meer dan enkel vertellen en schrijven.

Aanbod groep :

 • 4 sessies van telkens 2 uur,
 • minimum 4 en maximum 8 deelnemers,
 • 20 € per deelnemer en per sessie

Aanbod individueel :

 • minimum 2 sessies van 1 uur,
 • 50 € per sessie

Exclusief :

 • verplaatsing buiten regio Opwijk
 • huur locatie en drankje (tenzij u voor uw groepje zelf een zaaltje hebt en voor een drankje zorgt)
 • kleine vergoeding voor extra (computer)verwerking na de sessies