Het bredere kader: de systeemtheorie en het narratief werken

Verhalen van anderen horen kan je stimuleren om eigen herinneringen op te halen. De ene herinnering brengt de andere mee. Het enthousiasme, maar ook de drempels bij anderen zien om te vertellen en te schrijven, helpt. Je kan je schrijfsels ook voorlezen aan de groep als je dat wilt.

Systeemtheorie/-therapie

Je leeft voortdurend in systemen/contexten en deze hebben een grote invloed op je dagelijks functioneren, je omgaan met andere mensen en dingen en dus je identiteit. Het gezin waar je opgroeide en/of waarin je nu leeft, je ruimere familie en hun waarden en normen, je werk, hobby's, vriendenkring,...

In systeemtheoretische psychotherapie leer je vooral individueel maar soms ook met anderen (partner, kinderen, familie, vrienden,...) nagaan hoe die voortdurende complexiteiten inwerken op je leven. Belangrijk is te leren zien hoe zeer individuele ervaringen en gedachten hun oorsprong vinden in de "systemen" waarin we leven, zowel op microniveau (concrete individuen en groepen) maar ook op macroniveau (cultuur, tijdsgeest,...). Je leert ze te integreren in je eigen leven en keuzes.

MENSEN ZIJN NIET LASTIG.
ZE ZIJN VERSCHILLEND. EN DAT IS SOMS LASTIG.

Heel vaak hebben mensen neiging om te focussen op problemen en conflicten, worden moeilijkheden geïndividualiseerd of gebiologiseerd (fout functioneren van de hersenen, het lichaam, de genen,...). Evenzeer zijn er zovele dingen die, vaak verborgen, wel goed lopen en zijn positieve interacties even talrijk.

NEGATIVITEIT GAAN WE NIET UIT DE WEG, WE ZETTEN POSITIVITEIT ERNAASTNarratief werken/-therapie

Je geeft betekenis aan wat je meemaakt door verschillende gedachten te construeren tot verhalen. Ze verbinden voortdurend bepaalde herinneringen en ervaringen met elkaar. Ze helpen je ze te interpreteren, te begrijpen.

VERHALEN VERTELLEN DOEN WE CONTINU. HET ENE VERHAAL LEIDT TOT HET ANDERE.

Narratief werken laat je deze verhalen vertellen en helpt ze te plaatsen temidden van andere ervaringen, andere verhalen. Wat heb je meegemaakt in die ene situatie ? Vertel eens... wat heb je eerder meegemaakt ? Wat was hetzelfde, wat was er anders ?

Narratief werken leert het ene verhaal met het andere te verbinden. We leren dominante verhaallijnen ontdekken en verruimen ze. Er ontstaan alternatieven !